Vitajte na portále predmetu Strojárska metrológia


Pripravujete sa na skúšku z Metroly? Alebo Vám robí problémy vypracovanie úloh? Tu ste na správnom mieste. Ak Vás metrológia v strojárstve zaujala, tento portál Vám pomôže rozšíriť si poznatky z oblasti merania strojných súčastí. Od štandardných metód merania až po špičkové moderné spôsoby merania, ktoré letia vo svete.

Tento portál nie je podporovaný žiadnou agentúrou alebo organizáciou. Vznikol ako neziskový a nezištný projekt pre podporu výučby metrologických predmetov na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Obsah je spracovávaný autormi a odborným garantom portálu.

Mapa portálu: Laboratóriá:

Základné pojmy:

Návody:


Podklady:


Zaujímavosti:
Prístrojové vybavenie laboratórií určených pre výučbu metrológie.

Vysvetlenie pojmov s ktorými sa v predmete určite stretnete.

Teoretické minimum, odkazy a informácie, ktoré pomôžu pri príprave na cvičenia a vypracovaní zadaní.

Všetky potrebné podklady k cvičeniam i skúške, oznamy a odporúčaná odborná literatúra.

Odkazy na web stránky, videá, aplikácie, články a iné rôznorodé informácie z oblasti strojárskej metrológie.


Autori portálu:
Ing. Peter Kaťuch, PhD.
Ing. Jozef Kováč
e-mail     info
e-mail     info
Odborný garant portálu:
doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.
e-mail     info
Cvičiaci:
doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.
Ing. Ivana Koláriková
Ing. Tomáš Balint, PhD
e-mail     info
e-mail     info
e-mail     info
Garant predmetov:
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

e-mail     info
Zastupujúca katedra:
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania

               link


Prospekty publikované na týchto stránkach sú uverejnené s dovolením a podporou firiem
Somet, Meopta, Carl Zeiss Slovensko a MITUTOYO Messgeräte GMbH
..:: Stránka písaná v programe Notepad ::..     ..:: © C2H5OH ::..    ..:: prístupy ::..